به وب سایتهای ما خوش آمدید!

صنعت پردازش برق و صنعت EDM

  • EDM industry

    صنعت EDM

    ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) نتیجه خوردگی جرقه الکتریکی در هنگام تخلیه پالس بین الکترودها است. دلیل اصلی خوردگی جرقه الکتریکی این است که مقدار زیادی گرما در کانال جرقه در هنگام تخلیه جرقه تولید می شود ، که آنقدر گرم است که باعث می شود فلز موجود در سطح الکترود تا حدی ذوب شود یا حتی بخار شود و بخار شود تا برداشته شود.