به وب سایتهای ما خوش آمدید!

صنایع هوافضا و نظامی

  • Aerospace and military industries

    صنایع هوافضا و نظامی

    تحقیق و توسعه محصولات گرافیتی تقاضای حوزه هوافضا را برآورده کرده است. در حال حاضر ، مواد کامپوزیت کربن-کربن امیدوار کننده ترین مواد در دمای بالا در نظر گرفته می شوند ، و بیشتر و بیشتر به عنوان اجزای هوافضا مورد استفاده قرار می گیرند.